Pedagogiska principer i praktiken.

Pedagogiska principer i praktiken vill stimulera till eftertanke kring tre övergripande pedagogiska principer: 1) att ta position, 2) att kommunicera om relationer och 3) att stimulera lärprocesser. Dessa tre principer, som involverar olika och komplementära sätt att förhålla sig till den egna undervisningspraktiken, beskrivs och synliggörs i ett antal undervisningsgrepp.

Principerna är avsedda att fungera som en utgångspunkt för att kritiskt reflektera kring, och framför allt pröva och analysera, pedagogiska möten med studerande på olika utbildningsnivåer. Med Pedagogiska principer i praktiken, som främst bygger på författarnas egna erfarenheter av att verka som lärare i skola och högskola, syftar boken till att skapa en grund för reflektion hos blivande och yrkesverksamma lärare som önskar pröva, utforska, analysera och utveckla det egna lärarskapet i olika undervisningssammanhang.

Till mer information om Pedagogiska principer i praktiken

Om författarna

Lena Geijer och Max Scheja är båda engagerade i olika pedagogiska utvecklings- och forskningsprojekt och har under många år samarbetat kring undervisnings- och lärprocesser i både skola och högskola.

Lena Geijer. Foto: Niklas Björling
Lena Geijer. Foto: Niklas Björling

Lena Geijer är fil.dr och universitetslektor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

 
Max Scheja
Max Scheja. Foto: Clément Morin

Max Scheja är professor i högskolepedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.