Kollektivt lärande i arbetslivet

Otto GranbergJon Ohlsson (red.)

Den här boken handlar om kollektivt lärande. Den är baserad på aktuell organisationspedagogisk forskning om vuxna människors lärande i arbetsliv och organisationer. Det övergripande syftet med boken är att bidra till ökad förståelse av kollektiva lärprocesser och därigenom också stimulera till praktiskt utvecklingsarbete för att främja kollektivt lärande.

Varje kapitel behandlar något tema av betydelse för kollektivt lärande. Exempelvis diskuteras utvecklingen av kollektiv kompetens och kollek­tiva identiteter, men även olika slags förändringsprocesser belyses, liksom hur ledarskapet påverkar det kollektiva lärandet. 

Kollektivt lärande är avsedd för universitets- och högskoleutbildningar med inriktning mot arbetsliv, lärande, samt personal- och organisations­utveckling. Den vänder sig också till chefer på olika nivåer och i olika verksamheter, och kan med fördel användas för praktiskt utvecklingsarbete i organisationer.

Presentation av författarna

Susanne Andersson, fil.dr och universitetslektor vid Institutionen för Pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Forskar och undervisar om genus, ledarskap och organisationsförändring. 

Marianne Döös, fil.dr och professor vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Forskar och undervisar om organisationspedagogik, med särskild inriktning på kompetensbärande relationer och relationik samt delat ledarskap och lärorienterat ledarskap.

Otto Granberg, fil.dr och organisationskonsult. Knuten till Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Forskar och undervisar om organisationspedagogik och lärande i arbetslivet, med särskild inriktning mot kollektivt lärande, team och ledningsgrupper.

Pär Larsson, psykolog, fil.dr och universitetslektor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Forskar och undervisar om förändring och lärande i organisationer. 

Jon Ohlsson, fil.dr och professor vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Forskar och undervisar om organisationspedagogik och lärande i arbetslivet, med särskild inriktning mot kollektivt lärande i team och organisationer. 

Camilla Thunborg, fil.dr, docent och universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Hon intresserar sig för och forskar om frågor om lärande och framför allt i relation till hur människor formar och utvecklar identiteter i olika livssammanhang som högre utbildning, arbete samt i relation till organisatoriska förändringar. 

Lena Wilhelmson, fil.dr, docent och universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Forskar och undervisar om organisationspedagogik med inriktning på dialog och lärande i arbetslivet samt kollektiva och lärorienterade former av ledarskap. 

Ett smakprov ur boken: IT-satsning med kollektivt lärande mest framgångsrik

Pär Larsson berättar om sitt kapitel i boken och en studie där han jämfört fyra skolor som infört ny IT-teknologi. Målet var att lärarna skulle använda tekniken dagligen i sitt arbete. De skolor som använde kollektivt lärande lyckades bäst i sin satsning. Läs om Pär Larssons forskning här.

Forskningsmiljön Organisationspedagogik

Forskningsområdet Organisationspedagogik är ett av de ledande områdena i svensk pedagogisk forskning med inriktning mot arbete och arbetsliv. Organisationspedagogiken anknyter internationellt till områdena workplace learning, organizational learning och learning organization.

Inom organisationspedagogiken studeras frågor om arbetsplatslärande, organisatorisk förändring och lärande i organisationer utifrån olika perspektiv och med hjälp av olika forskningsmetoder. Forskning om arbetsplatslärande behandlar hur människor lär och utvecklar kompetens samt formar identiteter i sitt arbete. Vidare behandlas vilka villkor för lärande som både skapas och kan skapas i det dagliga arbetet till följd av bl a arbetets organisering, ledarskap och organisationskultur. Inom organisationspedagogisk forskning studeras lärande på individ-, grupp- och organisationsnivå. Flera forskare inom området arbetar med forsknings- och utvecklingsprojekt i en strävan att bidra till goda förhållanden för lärande och utveckling i dagens arbetsliv.

Läs mer om forskningsområdet Organisationspedagogik

Ett urval av böcker och artiklar publicerade av forskare vid institutionen