Det är en praktisk handbok för studenter och forskarstuderande som ska skriva uppsats, examensarbete eller avhandling inom exempelvis pedagogik och närliggande ämnen.

Läs mer om Multimodal analys av klassrumsinteraktion

Om författarna

Ali Reza Majlesi är fil. dr och universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet.

Eva Insulander är fil. dr och docent i didaktik, samt universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet.

Eva Svärdemo Åberg är fil. dr och universitetslektor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet.

Maria Rydell är fil. dr och biträdande lektor i svenska som andraspråk vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.