Critical Analysis of Educational Reform.
Critical Analysis of Educational Reform.

Fokus för boken är kritiska analyser av utbildningsreformer och hur den transnationella, politiska agendan allt mer har kommit att styra över de nationella utbildningssystemen genom överstatliga och multinationella organ såsom Bologna processen och OECD. Boken analyserar även förändringar av skolans styrning genom den ökade anpassningen till en marknadslogik, samt de strategier familjer utvecklar till följd av valfrihetsreformer.

Därtill utmanar boken samtida tankemönster om invandring/invandrare genom att reflektera över begrepp som inne – uteslutning, vad som utpekar migranter som ”misslyckade”, ”otillräckliga” och till och med ”farliga”.

Boken utvecklar en teoretisk diskussion om relationen mellan kunskap och makt, om styrning och styrningstekniker inom utbildningssystem. Bokens centrala tema utgörs av modeller för att analysera och reflektera över utbildningsreformer och transnationalisering, med fokus utmana diskurser om skola och lärarutbildning såsom de framställs i standardiserade mallar i termer av prestation och effektivitet. Denna slags analys boken bygger på är central för vad som utgör pedagogisk kunskap och forskning och för utvecklandet av kritiska diskurser om utbildningens roll i samhället.

Critical Analyses of Educational Reforms in an Era of Transnational Governance är resultatet av ett långvarigt samarbete mellan Stockholms Universitet och School of Education vid University of Wisconsin-Madison. I samarbetet ingick bland annat den internationella konferensen ”Critical Analyses of Educational Reforms” 2013, där flertalet av konferensbidragen nu har samlats i en gemensam volym, varav två bidragen författats av Ulf Olsson, tillsammans med John Krejsler (Åhus, Köpenhamns universitet och Kenneth Petersson, Linköpings universitet) och ett av Elisabeth Hultqvist.

Läs mer om Critical Analyses of Educational Reforms in an Era of Transnational Governance

Om författarna

Elisabeth Hultqvist är docent och universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. 
Sverker Lindblad är professor och verksam vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet. 
Thomas Popkewitz är professor vid School of Education, University of Wisconsin-Madison.