Bokomslag: Skolans kriser.

I Skolans kriser belyser en grupp forskare kontinuiteter och förändringar i kritiken över tid. De tar upp debattfrågor som sexualundervisning, skolans estetiska fostran, internationell skolstatistik och elevers skrivförmåga. Skribenterna uppmanar oss att reflektera över olika förväntningar som finns och den kritik som riktas mot skolan. Hur uppstår intrycket av kris i skolan? Vad har kritiken gällt och hur har den påverkat utbildningspolitiken? Det här är en bok som är angelägen för alla: politiker, lärare och den engagerade allmänheten.

Medverkande

Sara Backman Prytz, Stockholms universitet
Stina Hallsén, Uppsala universitet
Magnus Hultén, Linköpings universitet
Joakim Landahl, Stockholms universitet
Germund Larsson, Uppsala universitet
Jonathan Lilliedahl, Örebro universitet
Anne-Li Lindgren, Stockholms universitet
Gunnlaugur Magnússon, Uppsala universitet
Martin Malmström, Lunds universitet
Johanna Ringarp, Stockholms universitet & Uppsala universitet
Johan Samuelsson, Karlstads universitet
David Sjögren, Uppsala universitet
Johannes Westberg, Universitetet i Groningen & Örebro universitet.

Om redaktörerna 

Joakim Landahl är professor i pedagogik med inriktning mot utbildningshistoria vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet.

David Sjögren är docent i historia och lektor i pedagogik på Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.

Johannes Westberg är professor i utbildningens historia och filosofi vid universitetet i Groningen, Nederländerna, och professor i pedagogik vid Örebro universitet.

Läs mer om Skolans kriser: nordicacademicpress.se/skolans-kriser