Max Scheja. Foto: Niklas Björling
Max Scheja. Foto: Niklas Björling

Konferensen arrangerades av SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) tillsammans med Linköpings universitet, Örebro universitet och Mälardalens högskola.