Fredrik Hertzberg och Åsa Sundelin, kursansvariga lektorer
Fredrik Hertzberg och Åsa Sundelin, kursansvariga lärare. Foto: IPD

Under två dagar hade vi deltagare från bland annat Timrå, Sundsvall, Kungsbacka, Aneby, Ronneby, Kalmar, Eslöv och Vallentuna som deltog i föreläsningar, seminarier och workshops kring temat: Nyanländas övergångar och inkludering i utbildning och arbetsliv.

Syftet med utbildningen är att stödja och inspirera skolors/utbildningsanordnares utvecklingsarbete med dessa frågor.

Kursupplägget bygger på ett processinriktat arbetssätt och tar sin utgångspunkt i de erfarenheter och frågor som deltagarna har haft med sig.

Deltagare på kursen för Skolledare, lärare och studie- och yrkesvägledare
Skolledare, lärare och studie- och yrkesvägledare på uppdragsutbildning vid IPD. Foto: IPD


Inför den första kursträffen och mellan kurstillfällena får deltagarna genomföra mindre kursuppgifter – uppgifter med syfte att stödja deltagarna att utforska sin nuvarande verksamhet, att identifiera utvecklingsmöjligheter och planera ett eget angeläget utvecklingsprojekt.

Några frågor de fick fundera på inför kursen var:

1)    Styrkor i den egna verksamheten idag?

2)    Vilka utmaningar de har att hantera vad gäller detta?

3)    Vad vill de särskilt utveckla i sin verksamhet?

De 20-tal deltagarna har fått många tillfällen att diskutera frågorna med kollegor från andra delar av landet och med de två kursansvariga lärarna Åsa Sundelin och Fredrik Hertzberg.

Under pauser fanns tid att diskutera med kolleger från andra delar av landet.
Under pausen fanns tid att diskutera med kolleger från andra delar av landet. Foto: IPD


Andra föreläsare på kursen var Monica Axelsson, professor i tvåspråkighet vid Institutionen för språkdidaktik, och Lotten Johansson, studie- och yrkesvägledare på Hovsjöskolan, Södertälje. Lotten Johansson föreläste om "Goda Exempel - Vägledning för nyanlända i Södertälje", och Monica Axelsson om "Tvåspråkighet och lärande - Implikationer för vägledning".

Vill du veta mer om våra uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildningarna vänder sig främst till olika kommuner och skolor runt om i Sverige kring frågor om fortbildning av lärare, rektorer och studie- och yrkesvägledare. Men vi erbjuder också uppdragsutbildningar till företag och organisationer inom vårt kompetensområde. 

Vill du veta mer om vad vi gör är du välkommen att kontakta institutionen och våra samordnare:

Marie Andersson
Tfn. 08-1207 6356 (koordinator, uppdragsutbildningar)
marie.andersson@edu.su.se

Ylva Ståhle (lärarutbildningar):
Tfn. 08-1207 6312 
E-post: ylva.stahle@edu.su.se

Niclas Rönnström (styrning och ledarskap)
niclas.ronnstrom@edu.su.se