Att bli lärare

Eva Insulander. Foto: privat

Bokens teman, var och ett kopplade till aktuell forskning, knyter an till kurserna studenterna kommer att möta genom sin utbildning, både de inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och som en första introduktion till ämnesdidaktiken.

Att bli lärare innehåller bidrag från drygt 50 ledande forskare tillsammans med internatio­nella utblickar och studentfrågor om morgondagens skola. Boken ska kunna användas för att få en översikt inom något område, som uppslagsbok för olika centrala frågor samt till stöd genom flera kurser. Det är en grundläggande och heltäckande bok som blivande lärare kan använda genom hela utbildningen. Den ger en aktuell bild av läraryrkets möjligheter och utmaningar men blickar också framåt. Boken är tänkt att ge hela den bredd av kunskaper som en lärare behöver tillägna sig under utbildningen. Den är ett stöd i kärnankurserna (UVK) men fungerar också som en första introduktion till de ämnesdidaktiska frågorna. Den kan användas som en ingång för att få översikt över ett område och som en uppslagsbok för olika centrala frågor som kan dyka upp under utbildningen gång.

Boken består av fem delar som var och en är kopplade till aktuell forskning

  1. På väg mot lärarrollen (ledar­skap, bedömning och inkludering)
  2. Lärandeperspektivet (forskning med fokus på hur man kan organisera meningsfullt lärande)
  3. Professionen (uppdrag, framväxt och kunskapsgrund)
  4. På väg mot framtiden (hur organiserar vi en skola för framtiden?)
  5. Tre internationella utblickar (Finland, Chile och Singapore)

Digital komponent med simulerings­övningar för utmanande situationer i läraryrket

Att bli lärare. Liber förlag

Till boken hör också olika digitala case där studenterna kan öva sin förmåga att samtala med en elev, en lärarkollega, en förälder eller en rektor om olika dilemman som de kan komma att möta i sin framtida yrkesutövning. I casen möter studenterna simulerade fall som ger dem möjlighet att träna sig i att hantera problem och svåra samtal. Som lärarutbildare ger boken, tillsammans med de digitala casen, en unik möjlighet att möta de praktiknära frågor och tankar som casen väcker. Genom att erbjuda diskussioner utifrån dessa frågor kan lärarutbildare hjälpa studenterna att bygga broar mellan teori och praktik.

Huvudredaktörer: Eva Insulander och Staffan Selander

Eva Insulander är filosofie doktor i didaktik vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms Universitet. Hennes forskning handlar om multimodal kommunikation, design för lärande och bedömning.

Staffan Selander blev landets första professor i didaktik 1996 vid dåvarande Lärarhögskolan i Stockholm. Han är nu senior professor vid Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet, och har i sin forskning varit inriktad på kunskapsrepresentationer och design för lärande.

Eva och Staffan har, förutom att vara huvudredaktörer, medverkat som författare till flera av kapitlen i boken. De skriver bland annat om bedömning, om ett designorienterat perspektiv på lärande, och om läraryrket och lärarutbildningen i ett historiskt perspektiv.

Läs mer: Att bli lärare är utgiven av förlaget Liber