Det maskulina projektet - Psykoanalytiska och fenomenologiska reflektioner

Det maskulina projektet
"Maskulinitet förstås som ett avståndstagande från den moderliga omsorgen, en kompensatorisk reaktion snarare än som ett fullbordande av något naturligt givet hos ett mankön".

Gunnar Karlsson hävdar att det som anses som typiskt för maskulinitet i första hand är en reaktion på människans existentiella villkor, som innefattar hjälplöshet, sårbarhet och beroende. Bokens bärande tankegång är att maskulinitet är ett ouppnåeligt projekt, då den just söker undkomma de existentiella villkoren.

Maskulinitet förstås som ett avståndstagande från den moderliga omsorgen, en kompensatorisk reaktion snarare än som ett fullbordande av något naturligt givet hos ett mankön.

Med hjälp av psykoanalytiska och fenomenologiska tankegångar tar sig författaren an frågor om vad som utmärker maskuliniteten, hur den blir till och vad den försummar och går miste om.

Det maskulina projektet är en bok som vänder sig till alla med intresse för den komplexa genusfrågan, och med hjälp av psykoanalysen och fenomenologin breddar den förståelsen av maskulinitet.

Bokens kapitel / teman

  • Den besvärliga begreppsapparaten
  • Psykoanalytiska teorier om maskulinitet
  • Akademisk forskning om maskulinitet
  • Tre former av maskulinitet med fokus på den falliska maskuliniteten
  • Mannens tre utmaningar
  • Jag-identitet och möjligheten av emancipation
  • Omsorgens karaktär och vad den falliska maskuliniteten försummar
  • Döden som den mest tillförlitliga rådgivaren

Om författaren

Gunnar Karlsson, professor i pedagogik
Gunnar Karlsson, professor i pedagogik. Foto: Privat

Gunnar Karlsson är professor i pedagogik vid Stockholms universitet, och privatpraktiserande psykoanalytiker och psykoterapeut.