Lázaro Moreno Herrera, professor
Lázaro Moreno Herrera, professor

Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd kommer bland annat att arbeta med att:

  • validera forskningsresultat inom området med avseende på kvalitet och relevans,
  • identifiera områden inom skolväsendet där relevant praktiknära forskning saknas,
  • utlysa medel för praktiknära forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom de områden där relevant sådan forskning saknas, och
  • fördela medel till praktiknära forskning av högsta vetenskapliga kvalitet.

Skolforskningsinstitutets uppdrag är att bidra till att de verksamma inom skolväsendet får goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisningen med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt. Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande och till förbättrade kunskapsresultat för elever.

Läs mer här 

Så här arbetar Skolforskningsinstitutet
Så här arbetar Skolforskningsinstitutet: undervisningen i förskolan och skolan ska bedrivas på vetenskaplig grund.

Ledamöter i Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd

Lena Adamson, myndighetschef på Skolforskningsinstitutet (docent vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet).

Övriga ledamöter:

Professor Mara Westling Allodi (ordförande)
Professor Sven Bölte
Professor emerita Ingrid Carlgren
Professor Lázaro Moreno Herrera
Professor Caroline Liberg
Docent Monica Nilsson
Professor Tine Proitz
Professor Andreas Ryve
Professor Jonas Vlachos