Vilka var kvinnorna bakom Deklarationen om de mänskliga rättigheterna?

Här berättar Rebecca Adami om kvinnorna bakom Deklarationen om de mänskliga rättigheterna. 

Rebecca Adami

 

 

 

 

Rebecca Adami, Institutionen för pedagogik och didaktik