Karin Gunnarsson

Karin Gunnarsson, Stockholms universitet
Karin Gunnarsson, Stockholms universitet

Skolans värdegrundsuppdrag – normer, jämlikhet och jämställdhet samt posthumanistisk teori

Karin Gunnarssons forskningsintresse rör dels frågor om skolans värdegrundsuppdrag med frågor om normer, jämlikhet och jämställdhet i fokus, dels vetenskapsteoretiska och metodologiska frågor med utgångspunktspunkt i posthumanistisk teori.

Under våren 2021 publicerade Karin boken Introduktion till postkvalitativ metodologi tillsammans med Linnea Bodén, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. I den diskuteras metodologiska tillvägagångssätt och utmaningar för posthumanistisk forskning. 

Forskningsprojekt med praktiknära ansats om sexualitet och relationer finansierat av Vetenskapsrådet i samarbete med lärare på skolor

Sedan 2020 leder Karin Gunnarsson ett fyraårigt forskningsprojekt om kunskapsområdet sexualitet och relationer finansierat av Vetenskapsrådet. Projektet bygger på en praktiknära ansats som innebär samarbete med lärare på ett antal skolor. Inom ramen för forskningsprojektet är hon en av författarna till boken Sexualitet och relationer: att möta ett engagerande och föränderligt kunskapsområde i skolan som publiceras i augusti 2021. Karin är också redaktör för The Palgrave Encyclopedia of Sexuality Education.

Urval nya publikationer

Mer information om forskningen

Gunilla Carstensen

Gunilla Carstensen, Stockholms universitet
Gunilla Carstensen, Stockholms universitet

Arbetsliv, socialisations- och lärandeprocesser med särskild inriktning på genus, maktstrukturer och delaktighet

Gunilla Carstensens forskningsområden är inriktade mot arbetsliv, socialisations- och lärandeprocesser med särskild inriktning på genus, maktstrukturer och delaktighet.

Sexuella trakasserier, s.k. tystnadskulturer i akademin och interkulturell kommunikation, #Vardeljus

Gunilla har studerat sexuella trakasserier, s.k. tystnadskulturer i akademin samt bemötande i domstol med fokus på interkulturell kommunikation och tolkens känsloarbete (emotional work).

För närvarande arbetar hon på en artikel om genus, hälsa och åldrande inom ramen för ett forskningssamarbete med Högskolan Dalarna. Hon kommer därefter att påbörja arbetet med två antologibidrag: ett bidrag, #Vardeljus – Svenska kyrkans förändringsarbete efter metoo, ska ingå i en antologi om #metoo i Sverige; det andra berör högskolepedagogik och jämställdhetsintegrering med fokus på motstånd och motivation. 

Mer information om forskningen