1968 och pedagogiken, Huddinge: Södertörns högskola, 2020. (Anders Burman & Joakim Landahl red.)

Ladda ned som pdf

Hur påverkade händelserna kring 1968 pedagogiken och utbildningen?

Som ett av samtidshistoriens mest legendariska år förknippas 1968 med ungdomsuppror, studentrevolter och strejker. Men hur påverkade händelserna kring 68 pedagogiken och utbildningen? Det är den frågan som står i centrum i denna antologi där titelns båda huvudbegrepp förstås i vid mening.

1968 står således inte bara för året då studenterna vid Stockholms universitet ockuperade sitt eget kårhus och miljontals människor demonstrerade på gatorna i Paris och många andra storstäder runt om i världen utan också mycket annat som hände vid den här tiden och som kan kopplas till sextio- och sjuttiotalets bredare vänsterradikalisering. Och förutom själva pedagogikämnet handlar det om skolsystemet, universiteten och folkbildningen liksom den vidare diskussionen om hur ett gott samhälle kan skapas med hjälp av skola och utbildning.

Samtidigt aktualiseras frågan om vad vi idag, drygt femtio år senare, har att lära av denna tid då man fortfarande var övertygad om att en annan värld – och därmed en annan skola och pedagogik – var möjlig och då det ansågs vara realistiskt att kräva det omöjliga.

Kontakt

Joakim Landahl är professor i pedagogik med inriktning mot utbildningshistoria. Hans forskning har tidsmässigt rört sig från tidigt 1800-tal fram till nutid och har behandlat teman som internationella kunskapsmätningar, läraryrkets historia, disciplinering och utbildningspolitik.