"Oron för uppsägningar kan drabba hela arbetsplatsen", Ingenjören, 18 augusti, 2020.