"Böckerna om Katizi är är goda exempel på hur maktordningar som etnicitet, kön, klass och ålder skapar olika förutsättningar, möjligheter och begränsningar för olika individer", skriver Ida Al Fakir, i sitt kapitel, som har titeln: En medborgarrättslig ikon. Kommentar till Katarina Taikons böcker om Katizi. 

Ida Al Fakir disputerade 2015 med avhandlingen: Nya rum för socialt medborgarskap. Om vetenskap och politik i "Zigenarundersökningen" - en socialmedicinsk studie av svenska romer 1962-1965. 

Ida deltar i forskargruppen Utbildningshistoria och utbildningssociologi, vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Hon undervisar bland annat på kurser inom lärarutbildningarnas UVK, utbildningsvetenskapliga kärna, och på kursen Skolans och yrkesutbildningens historia. 

Läs om: Könspolitiska nyckeltexter – från Det går an till #me too

Bokomslag: Könspolitiska nyckeltexter 
Könspolitiska nyckeltexter. Makadam förlag, 2019. 

Könspolitiska nyckeltexter är en mångfacetterad introduktion till svensk genushistoria. Genom ett pärlband av originaltexter, från C. J. L. Almqvists roman Det går an, 1839, till #metoo-uppropen 2017, ges en fördjupad förståelse av hur kön har diskuterats, politiserats och iscensatts under nästan 200 år. Varje nyckeltext är kommenterad och analyserad av en forskare.

Arbete, sexuella rättigheter, familjeliv, diskriminering, våld, försörjning, värnplikt, rösträtt, preventivmedel, skönhet och barnomsorg är några exempel på de många frågor som behandlas i boken.

Redaktörer är genushistorikerna Klara Arnberg, Fia Sundevall och David Tjeder.

Boken ges ut på Makadam förlag.