Konferensprogram och deltagare

Program

Läs mer 

Intervju med två konferensdeltagare 2016

Intervju med Ruhi Tyson yrkeslärare och nybliven doktor i pedagogik

Forskningsgruppen VETYL vid Institutionen för pedagogik och didaktik