Martin Rogberg, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet
Martin Rogberg, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Förändringsledning och coachning får större utrymme. Hr bygger snabbfiler för lärande och skapar arbetsplatser där människor trivs och presterar. Mångfald blir en ickefråga. Varsågoda: 2020-talets hr.

Personal & Ledarskap har låtit åtta praktiker och forskare inom hr framtidsspana om det kommande decenniet. 2020-talet blir ett "mjukt" årtionde, i alla fall om vi får tro Martin Rogberg, FoU-ledare och ledarforskare.

- Självledarskap och medarbetarskap som varit i ropet kommer troligen att leva kvar, men kanske med nya benämningar.

Kort sagt ska många (medarbetare) och inte bara några få (chefer), stärkas.

Tillit har seglat upp under de senaste tio åren. I vissa fall har det varit mer snack än verkstad. Blir det mer tillit mellan chefer och medarbetare på 2020-talet?

Läs hela reportaget i Personal & ledarskap 2020-01-07