Studenter, presumtiva studenter och forskare finns bland dem som nu kommer till vårt land som flyktingar. Hur kan lärosätena arbeta för att ta emot dem på bästa sätt?

Se webbsändning från seminarium arrangerat av Universitets- och högskolerådet den 28 oktober här

Högskoleutbildade på flykt – hur tar lärosäten emot dem?

 

Åsa Sundelin, adjunkt, Institutionen för pedagogik och didaktik deltog och talade om: Värdet av vägledning, teori och praktik.