Projekt: Att ge och ta kritik: Återkopplingens känsliga natur
Deltagare: Gustav Lymer (IPD), Oskar Lindwall (Göteborgs universitet, projektledare), Lorenza Mondada (University of Basel)
Pågår: 2020-2022
Anslag: 3,6 miljoner
Mer information >>