Gunilla Avby är docent i pedagogik och biträdande lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Foto: Privat
Gunilla Avby är docent i pedagogik och biträdande lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik.

En vanligt förekommande uppfattning är att chefer och ledare utvecklas bäst genom att gå på kurs. Men det finns ingen evidens för att det är det bästa sättet att utveckla ledarskapets kompetens. Risken är att cheferna efter en kurs får en mer idealiserad bild av sin roll som inte stämmer med vardagens verklighet.

Organisationer behöver bli bättre på att skapa hela integrerade system för ledarskapsutveckling, som tjänar bredare organisatoriska behov och inte bara leda till kortsiktiga resultat utan också till långsiktiga effekter, skriver forskarna Gunilla Avby och Sofia Kjellström.

Till debattartikeln Inga bevis för att chefer blir bättre av att gå på kurs, DN Debatt, 22 april, 2021