Fredrik Hertzberg, docent, Institutionen för pedagogik och didaktik
Fredrik Hertzberg, docent, Institutionen för pedagogik och didaktik

I studien deltar Åsa Sundelin, IPD, samt Ewa Rolfsman och Miguel Inzunza från Umeå universitet.

Länk till beviljade projektbidrag i utlysningen

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Sundelin, fil. dr, Institutionen för pedagogik och didaktik
Åsa Sundelin, fil. dr, Institutionen för pedagogik och didaktik