Noam Ringer, Stockholms universitet
Foto: Solveig Hauser

"Så ser barn på sin adhd-diagnos", Forskning och framsteg, 15 september, 2020.