Vi är tre forskare på Stockholms universitet och Mälardalens högskola som har blivit finansierade av Vetenskapsrådet för forskningsprojektet ”I fotspåren av motståndskraftiga unga. Lyckade utbildningsvägar och inträdet till högre utbildning”.

Vi vill studera framgångsfaktorer hos elever. Vi är särskilt intresserade av hur dessa unga klarat sig bra i skolan med hjälp av sina sociala nätverk.

Medverkan i projektet från skolans sida är minimalt, det innebär i stort sett att bidra med kontaktuppgifter till eleverna och att vi kan låna en lokal på skolan för att träffa eleverna.

Vi behöver kontaktinformation angående elever som har betyg A eller B i något/några av följande ämnen:

  • Svenska/Svenska som andraspråk
  • Matematik 
  • Engelska. 

Kontaktuppgifter är namn på eleven, hemadress, e-postadress (om det finns) och telefonnummer och betyg. Vi har av andra skolor fått Excelfiler med dessa uppgifter.

Det gäller främst elever som går år 2 nu i vår (finns det väldigt få elever som uppfyller kriterierna fungerar andra årskurser också bra). Men om vi får med andra årskurser i Excellistan är det bra att det framgår vilken årskurs som eleven går i.

Vi önskar kontaktuppgifter samt möjlighet att skolan anordnar/bjuder in till informationsmöte med de utvalda eleverna. Efter det behöver inte skolan engagera sig i forskningsprojektet eftersom vi ska följa eleverna med ett antal intervjuer under två år. Självklart kommer vi att bjuda in till dialog om resultaten av projektet.

Hör gärna av dig om du har funderingar så svarar vi gärna på era frågor.

Med vänlig hälsning,

Niclas Månsson, Carina Carlhed och Ali Osman

Huvudansvarig forskare

Ali Osman, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholm universitet, ali.osman@edu.su.se

Medverkande forskare

Carina Carlhed, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholm universitet, carina.carlhed@edu.su.se    

Niclas Månsson, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola, niclas.mansson@mdh.se