Jon Ohlsson, Institutionen för pedagogik och didaktik
Jon Ohlsson, professor, Institutionen för pedagogik och didaktik

Läs intervjun: ”Jakten på kunskap”, Jusektidningen, Karriär, nummer 6, 2018, s. 22
Läs mer: Jon Ohlsson
Forskning: Organisationspedagogik vid institutionen