Yuto Kitamura är docent vid Tokyo universitet och har arbetat på UNESCO, Paris. Hans forskning är inom jämförande pedagogik med flera studier kring utbildningspolicy i Asien. Yuto Kitamura har varit central för samarbetet mellan Tokyo universitet och Stockholms universitet, KTH och Karolinska Institutet. Han är också en nyckelperson i det direkta samarbetet mellan Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet och Graduate School of Education, Tokyo universitet.

Foto: University of Tokyo
Yuto Kitamura. Foto: University of Tokyo

Dr Yuto Kitamura

Dr. Kitamura är docent (associate professor) vid Graduate School of Education, Tokyo universitet. Han har en utbildning från Keio universitet i Japan och master och en doktorsexamen från University of California, Los Angeles (UCLA). Han har arbetat vid UNESCO:s högkvarter i Paris och tidigare varit lärare och forskare vid Nagoya universitet och Sophia universitet. Han har varit Fulbright Scholar vid the George Washington University och gästprofessor vid Dhaka universitet i Bangladesh samt ledamot av den internationella rådgivande kommittén för Master of  Education Program vid det kungliga universitetet i Phnom Penh, Kambodja. Hans forskningsområdet är jämförande pedagogik och studier kring utbildning och utveckling. Han har genomfört flera studier kring utbildningspolicy i länder i södra och sydöstra Asien.

Dr. Kitamura har varit en central person i det samarbete som utvecklats mellan Tokyo universitet och Stockholms universitet, KTH och Karolinska Institutet. Han har också varit en nyckelperson i det direkta samarbete som byggts upp mellan institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet och Graduate School of Education vid Tokyo universitet. Institutionen har haft organiserade kontakter med Dr. Kitamura sedan 2014 och han har regelbundet besökt Stockholms universitet minst en gång om året sedan dess. Bland annat har han varit med att organisera de återkommande gemensamma seminarier som de båda institutionerna har haft för masterstudenter och doktorander i Stockholm sedan 2015. Han var värd när masterstudenter och doktorander från Stockholms universitet genomförde ett liknande besök i Tokyo i december 2018. Han har också spelat en viktig roll för att understödja det utbyte mellan institutionerna som innefattat möjligheter för masterstudenter från Stockholm att göra en utbytestermin i Tokyo och för masterstudenter från Tokyo att göra en utbytestermin i Stockholm. En doktorand i pedagogik från Tokyo har varit gästdoktorand i Stockholm och en ny doktorand från Tokyo var på besök fram till mars då hon beroende på Corona pandemin återvände till Tokyo. Ytterligare en doktorand från Tokyo skulle ha kommit i maj, men vi får se hur detta nu kommer att organiseras. För närvarande har också en tidigare doktorand från vår institution en postdoc. position i Tokyo och ytterligare en tidigare doktorand från institutionen kommer att ha en liknande position i Tokyo senare under året om de nuvarande omständigheterna tillåter.

Utöver arbetet med att organisera olika gemensamma seminarier och ömsesidiga besök har Dr. Kitamura initierat och aktivt medverkat i ett forskningsprojekt kring utbildning för hållbar utveckling. Projektet har varit finansierat med medel från The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation och Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) KAKENHI. Dr. Kitamura har generöst inbjudit forskare från institutionen att delta i detta projekt och bidragit med medel för resor och annat forskningsrelaterat arbete. En del av projektet har handlat om att jämföra utbildning för hållbar utveckling i Sverige och Japan.