Foto: Niklas Björling
Martin Rogberg. Foto: Niklas Björling

Stockholms universitet har fått uppdraget att samordna det nationella forskningsstödet i Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola. 

Bakgrunden till Samverkan för bästa skola är ett regeringsbeslut om att ge Skolverket i uppdrag att "sluta överenskommelser med huvudmän för att genomföra insatser på skolor med låga kunskapsresultat och särskilt tuffa förutsättningar". Skolinspektionen utreder vilka skolor som behöver ta del att insatserna. 

- Vi ser att ojämlikheten i svensk skola ökar, samtidigt som kunskapsresultaten faller. Det hänger samman, sa Gustav Fridolin, när han som utbildningsminister initierade Samverkan för bästa skola, i juni 2015. 

Martin Rogberg, Institutionen för pedagogik och didaktik, leder och samordnar det nationella forskningsstödet till projektet.

Länk till reportaget i Dagens Nyheter: "Satsning på språket stoppade stöket i skolan" (26 mars, 2019)

Läs mer om: Samverkan för bästa skola på IPD