"PISA-resultaten ger skäl till jubel, men det finns även en del smolk i glädjebägaren. Inte minst är de ökande klyftorna mellan elever och skolor starkt oroande", skriver Erik Cardelús.

Smolket i PISA-bägaren, Skola och samhälle, 2019-12-09