Stötta yrkeseleverna bättre från början, SvD, 16 november 2019.