De skriver att: Skolan behöver utvecklas så att den står i samklang med vår tid genom att förena vad som i debatten kallas ett ”elevcentrerat arbetssätt” och en ”kunskapsskola”. Läs hela debattinlägget här

Mostphotos: Vira Mylyan-Monastyrska
Mostphotos: Vira Mylyan-Monastyrska