Rebecca Adami
Rebecca Adami

Forskningen som presenteras vid FNs högkvarter uppmärksammar de kvinnliga FN-delegater från Pakistan, Indien, Dominikanska Republiken, Mexico, Kina, med fler, som såg till att kvinnors rättigheter blev en integrerad del av FNs deklaration om mänskliga rättigheter 1948.  

I år firar deklarationen 70 år. Stockholms Universitet och SOAS, University of London, är medarrangörer för panelen i FN.

Läs mer

Rebecca Adami

Visiting scholar highlight, Institute for the study of human rights, Colombia University

The role of women in shaping the Universal Declaration of Human Rights, UDHR

 

FN-delegater 1948