Snabbspåret för lärare vid Stockholms universitet 2016. Fotograf Stokstad.
Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare vid Stockholms universitet. Foto: Vilhelm Stokstad.

Institutionen medverkar i ett Erasmus+-projekt som syftar till att utveckla utbildning för vägledare som ska arbeta med studie- och yrkesvägledning för flyktingar: CMINAR (Counselling for Refugee and Migrant Integration into the Labour Market – Development of Courses for Higher Education and Public Employment Services), www.cminar.eu.

Projektet pågår mellan 2016-2019. Den 4-6 maj möts projektdeltagarna i Stockholm. Deltagare i projektet är lärare och forskare inom vägledningsområdet. 

Medverkande universitet:

  • Canterbury Christ Church University, England;
  • University of Padua, Italien;
  • University of Applied Labour Studies, Tyskland;
  • Kaunas University of Technology, Litauen och
  • Istanbul Teknik Universitesi, Turkiet. 

Från institutionen medverkar Åsa Sundelin och Fredrik Hertzberg.

Fredrik Hertzberg och Åsa Sundelin, Institutionen för pedagogik och didaktik. Foto: Lena Vangelius
Fredrik Hertzberg och Åsa Sundelin, Institutionen för pedagogik och didaktik. Foto: Lena Vangelius