Caroline Ignell har fått del av Områdesnämnden för humanvetenskaps strategiska medel för projektet: Climate change and the social sciences.

Projektet får: 80 000 kronor

Läs mer om utlysningen