Carina Carlhed, Stockholms universitet

“Uppkomsten av ett professionellt medicinskt fält. Läkares, sjuksköterskors och laboratorieassistenters formering”, av Carina Carlhed Ydhag, 2020, Stockholm University Press.

Den finns att läsa digitalt här https://doi.org/10.16993/bbc 

Läs en skriftlig intervju med Carina om boken.

Stockholm Studies in Education

Kontakt

Carina Carlhed Ydhag är docent i utbildningssociologi och prefekt vid Institutioen för pedagogik och didaktik.