Camilla Thunborg, docent
Camilla Thunborg, docent

Den 9 november 2017 beslutade Formas forskarråd om vilka forskningsprojekt som beviljas medel i Årliga öppna utlysningen för forsknings- och utvecklingsprojekt 2017.

Formas finansierar forskning för en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar samhällsutveckling. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning. 

Beslutslista 2017-11-09

 

Agnieszka Bron, professor
Agnieszka Bron, professor
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali Osman, docent
Ali Osman, docent