Daniel Lövheim, docent, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet
Daniel Lövheim, docent, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Foto: Privat

Daniel Lövheim, docent i idéhistoria och lektor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik tilldelas 2.5 miljoner kronor från Riksbankens jubileums fond.

Läs om projektet: Fostran av vetenskapliga eliter i kalla krigets skugga 1962-1985
Läs mer: Daniel Lövheim
Forskning: Utbildningshistoria och utbildningssociologi