Projektet får 130 000 kronor. 

Projektets namn: Institutionsövergripande forskarnätverk med fokus på förbättring och utveckling av skolor

Huvudsökande: Niclas Rönnström och Martin Rogberg, Institutionen för pedagogik och didaktik

Läs om utlysningen här