Programmet Nordplus, Nordiska ministerrådet, tilldelar projektet 65 000 euro. I projektet ingår Helsingfors universitet, Köpenhamns universitet, Islands universitet, samt Stockholms universitet (Företagsekonomiska institutionen, Institutionen för pedagogik och didaktik, Institutionen för lingvistik, Institutionen för svenska och flerspråkighet, samt studentavdelningen).

Projektbeskrivning (engelska)

NordPath - Network for co-creating new paths for Nordic internationalization in higher education

The mission of NordPath network is to support and facilitate higher education institutions’ processes in developing new, more inclusive internationalization opportunities and new formats of Nordic mobility cooperation for students and staff. The network unites specialists and academics working together towards a more international higher education offering. The aim of the project is to co-create a Nordic course offered virtually to Bachelor’s or Master’s level student wishing to include intercultural communicative competences (ICC) studies in their degree.

Nordplus

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland.

Läs mer om Nordplus

Kontakt

Meeri Hallstéen, Stockholms universitet
Meeri Hellstén, professor, Stockholms universitet

Kontaktperson vid Institutionen för pedagogik och didaktik: professor Meeri Hellstén