Cormac Mc Grath
Docent Cormac McGrath.

Anslag: 6 miljoner.

Projekttitel: Etiska och juridiska utmaningar med AI-drivna praktiker inom högre utbildning.

Forskningsledare: Teresa Cerratto Pargman, docent, Institution Data och Systemvetenskap, Stockholms universitet.

Biträdande forskningsledare: Cecilia Magnusson-Sjöberg, professor, Stockholms universitet.

Projektmedlemmar:
Cormac McGrath, docent, Stockholms universitet.
Liane Colonna, forskare, Stockholms universitet.
Jaakko Hollmén, docent, Stockholms universitet.

Projektbeskrivning: Den senaste utvecklingen inom teknikstött lärande har lagt fram möjligheten att använda AI-tekniker för att bättre förstå och optimera mänskligt lärande, säkerställa en förbättrad utbildningskvaliteten och minska studentbortfallet. Rent intuitivt verkar vara uppenbart att en större förståelse för den komplexitet som är förknippad med nuvarande utbildningspraxis skulle vara till nytta för studenterna och för utbildningsinstitutionen. Dock står insamlingen och användandet av studentdata inför ett antal etiska och juridiska utmaningar som förtjänar att noggrant uppmärksammas.

Detta projekt ställer därför frågan ”vilka etiska och juridiska utmaningar uppstår till följd av användningen av AI-teknik i den högre utbildningen och hur kan direkta och indirekta intressenter hantera dem?”.

Grundat i postfenomenologiska undersökningar av människa-teknikrelationer anammar detta projekt en tvärvetenskaplig och relationell förståelse av framväxande AI-baserad utbildningspraxis i den högre utbildningen. Projektet betraktar etik som situerad i vardagen, inbäddad i kulturella, personliga och professionella värderingar.

Projektet ska tillföra kunskap om hur man konceptuellt och empiriskt kan närma sig etiska och juridiska utmaningar, men viktigast av allt är hur man kan hantera etiska frågor i praktiken Genom att sammanföra direkta och indirekta utbildningsintressenter bidrar projektet till att höja medvetenheten om ansvarsfull användning av AI genom att etablera det Svenska etiska observatoriet för AI i den högre utbildningen.

Läs mer om projektet

Pressmeddelande 12 humanistiska och samhällsvetenskapliga projekt inom AI och autonoma system får anslag