Anslag: 5 962 464

Projektets namn: Det globala laboratoriet: Torsten Husén och internationaliseringen av pedagogisk forskning och kunskap

Huvudsökande: Christian Lundahl, Örebro universitet

Medsökande: Joakim Landahl, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet; Martin Lawn, Edinburgh University; Sotiria Grek, Edinburgh University; Germund Larsson, Uppsala universitet.

Sammanfattning av projektet: Projektet handlar om framväxten av kunskaper för internationella jämförelser. Vi studerar de arbetsmetoder, personer, nätverk, platser och organisationer som utvecklades efter andra världskriget för att på global nivå forma den moderna skolan. Med tillgång till ett unikt arkiv vad gäller detaljrikedomen kring internationella forskningssamarbeten, kommer vi teoretiskt och empiriskt att bidra med en förståelse om villkor för internationell och jämförande pedagogik. Projektet använder den svenska pedagogikforskaren Torsten Huséns (1916-2009) arkiv för att få inblick i vad vi kallar det ”Globala laboratoriet”. Projektets frågeställningar handlar om hur kunskap produceras och bearbetas över nationsgränser genom bildandet av nätverk och samarbetet mellan forskare och formella organisationer som IEA, Unesco och OECD. Vilka spänningar uppstår och vilka problem behöver lösas i den här typen av globalt forskningsarbete? Till vår hjälp för att förstå och vidare teoretisera kring de komplexa arrangemang som omgärdar internationell pedagogisk kunskapsproduktion – dess aktörer, nätverk, texter, verktyg och syften – använder vi kunskapssociologiska, kunskapshistoriska och transnationella perspektiv. 

Läs om utlysningen

Professor Joakim Landahl
Joakim Landahl. Foto: Privat

Kontakt & mer information om forskningen: Joakim Landahl, professor i pedagogik med inriktning mot utbildningshistoria