Foto: Linnéuniversitetet
Stefan Lund. Foto: Linnéuniversitetet

Anslag: 5,4 miljoner 

Projektets namn: Att ta skolan i egna händer – styrd skolintegration och social förändring.

Huvudsökande: Stefan Lund (professor)

Medsökande: Ali Osman (docent, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet) och Anna Lund (professor, sociologiska institutionen, Stockholms universitet).

Sammanfattning av projektet: Projektet undersöker två strategiskt valda exempel på styrd skolintegration (skolsammanslagning och bussning) och som omfattar grundskolans F – 6 verksamhet i syfte att bidra med kunskap om: kommunala motiv och förankringsprocesser, elevgruppers sociala interaktionsmönster och skolresultat, samt hur skolans professioner och föräldrar (re)agerar i förhållande till kommunal styrning av integration. Projektet ”Att ta skolan i egna händer” unikt i sitt slag. För det första genom att studera mindre kommuners styrning mot integrerade skolor för barn i åldrarna 6–12 år. För det andra genom sitt fokus på att förstå och förklara vad som händer i skolan och lokalsamhället då kommuner aktivt hanterar skolsegregation, likvärdighet, etnicitet och integration i en i övrigt till synes handfallen utbildningspolitisk agenda. För det tredje genom att undersöka vad integrerade skolor innebär för elevernas sociala relationer och skolframgång. För det fjärde för projektet samman forskningsområden som nästan aldrig förs samman, nämligen elevers skolframgång och mångkulturell inkorporering. Det vill säga den svenska skollagens övergripande målsättningar om att verka för att alla barn ska ges likvärdiga möjligheter till personlig kunskapsutveckling, motverka fördomar och intolerans samt utveckla elevernas förståelse för samhällets kulturella mångfald. Det innebär för det femte att ny utbildningsvetenskaplig kunskap kan produceras med stort och långsiktigt värde för samhällsplanering, utbildningspolitik och skolans inre arbete.

Läs mer om utlysningen