Anslag: 4 705 000 kronor

Projektets namn: "Pedagogik: En historisk studie av en omstridd disciplin”

Huvudsökande: Anna Larsson, professor (projektledare), Institutionen för idé- och samhällstudier, Umeå universitet, Joakim Landahl, professor, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, och Anders Burman, professor, Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola. 

Sammanfattning av projektet: Projektet ”Pedagogik: En historisk studie av en omstridd disciplin” kommer att göra en historisk analys av hur pedagogikämnet beskrivs och diskuteras i vetenskapliga tidskrifter, kurslitteratur och den offentliga debatten i Sverige från 1940-talet och framåt. På så sätt vill forskargruppen utforska den akademiska pedagogikens utmärkande drag och roll i det svenska samhället under de senaste 80 åren och hur de förändrats över tid.

Ambitionen med projektet är att bidra med ny kunskap till såväl pedagogikhistorien som den allmänna vetenskapshistorien och även lägga en grund för mer nyanserade och konstruktiva diskussioner om skola, utbildning och kunskap i Sverige.

Läs mer om utlysningen

Joakim Landahl, professor. Foto: Privat
Joakim Landahl. Foto: Privat

Kontakt & mer information om forskningen: Joakim Landahl, professor i pedagogik med inriktning mot utbildningshistoria