Nya publikationer

Nya publikationer

 • Khaleda Gani Dutt, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet Ny publikation: Reversing the Gaze Through Intergenerational Learning 2017-02-23 Khaleda Gani Dutt disputerar vid institutionen i vår och hon har publicerat en ny artikel: “Reversing the Gaze Through Intergenerational Learning”, i Journal of intergenerational relationships. Den handlar om hur utbildning för kvinnor kan kopplas till en möjlig väg att ta sig ur fattigdom och förbättra möjligheterna för marginaliserade kvinnor på den indiska landsbygden.
 • Daniel Lövheim, Institutionen för pedagogik och didaktik Ny bok: Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle 2017-01-31 Daniel Lövheim skriver om hur man under efterkrigstiden försökt lösa problematiken med att rekrytera fler ungdomar till naturvetenskap och teknik samtidigt som man velat värna idén om individens fria val. Krockar dessa idéer? - Å den ena sidan har det funnits ett akut problem som måste lösas med tanke på arbetsmarknad och välfärd, å den andra har man byggt upp ett samhälle som i högre grad än någonsin säger sig vilja respektera den enskildes fria vilja. Vad händer om individerna inte använder denna valfrihet till att välja de i samhällelig mening viktigaste utbildningarna?
 • Hur förändringsaktörer möter motstånd 2016-12-19 Den som försöker att jobba för jämställdhet och mångfald inom organisationer möter ofta ett stort motstånd. Eva Amundsdotter har deltagit i en interaktiv studie som tittat på personer som arbetar för att utmana dessa makthierarkier. Det är viktigt att identifiera hur motståndet ser ut för att hitta de bästa motstrategierna. Här visas i en illustrativ modell hur man kan jobba för att förändra och få bättre jämlikhet på arbetsplatser och i organisationer.
 • Camilla Thunborg, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet Ny publikation: Pedagogik i arbetslivet - temanummer 2016-12-13 Ett temanummer om Pedagogik i arbetslivet har publicerats i tidskriften Pedagogiskt forskning i Sverige, nr 3-4, 2016.
 • Carina Carlhed, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet "Föräldrars socioekonomiska position har stor påverkan på hur man som student använder högskolan" 2016-12-01 Carina Carlhed har deltagit i Vetenskapsrådets konferens Resultatdialog 2016, som genomfördes i Örebro. Där presenterade hon och avrapporterade sitt forskningsprojekt som kommit fram till att, ”föräldrars socioekonomiska position har stor påverkan på hur man som student använder högskolan”. Alla studier som finansierats inom ramen för Resultatdialog 2016 finns samlade i en rapport, med populärvetenskapliga sammanfattningar, som finns länkad här.
 • Ny publikation: Researching higher education students’ biographical learning 2016-11-24 Agnieszka Bron har publicerat en artikel i antologin The Routledge International Handbook on Narratives and Life History. Kapitlets fokus är på biografisk forskning och longitudinella narrativa intervjuer med studenter inom högre utbildning och de metodologiska grepp som kan användas vid denna typ av studier.
 • Petros Gougoulakis, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet Ny publikation: Popular Adult and Labor Education Movement in Sweden - History, Content, Pedagogy 2016-10-20 Petros Gougoulakis har publicerat en artikel i tidskriften International Labor and Working-Class History (Cambridge University Press). Den handlar om den svenska arbetarbildningens pedagogiska gestaltning ur ett historiskt perspektiv. "Arbetarbildning användes som en politisk strategi för ett rättvist och jämlikt samhälle, genom ett flertal sammankopplade reformer, som byggde på kunskap och som stöddes av initierade och välinformerade medborgare".
 • Carl Jonas Love Almqvist Ny bok: Om Carl Jonas Love Almqvist som rektor och pedagogisk utopist 2016-09-29 Annica Ullman, utbildningshistoriker, docent, har kommit ut med en ny bok om Carl Jonas Love Almqvist, ”Icke ett teoretiskt luftslott – Carl Jonas Love Almqvist som rektor och pedagogisk utopist”. Den ger en fördjupad bild av hur Almqvist laborerade med dikt och verklighet i utbildningsfrågan.
 • Politik och pedagogik, Joakim Landahl En av de största profilerna i den svenska skolans historia 2016-09-21 Ny biografi om Fridtjuv Berg skriven av utbildningshistorikern Joakim Landahl. En turbulent epok skildras då några av de viktiga frågorna var: vad är god pedagogik, hur ska utbildningssystemet vara uppbyggt, hur ska vi som lärarkår organisera oss?
 • Pär Larsson, Institutionen för pedagogik och didaktik Utvecklingssatsningar på arbetsplatser lyckas bäst med kollektivt lärande 2016-06-23 - Öppna dörrarna och släpp in dina kollegor, uppmanar oss Pär Larsson, i en ny bok om Kollektivt lärande i arbetslivet. Han forskar om organisationsutveckling med särskilt fokus på skolor. Med kollektivt lärande har vi bäst förutsättning att lyckas med förändringsarbete.
 • Ny bok: Om kollektivt lärande, förändringsprocesser och ledarskap 2016-06-23 Boken är baserad på aktuell forskning inom forskningsområdet organisationspedagogik vid institutionen, och den vill belysa kollektiva lärprocesser och därigenom stimulera till praktiskt utvecklingsarbete för att främja kollektivt lärande. Bland annat diskuteras utvecklingen av kollektiv kompetens och kollektiva identiteter, men även olika slags förändringsprocesser, liksom hur ledarskapet påverkar det kollektiva lärandet.
 • Innovation och genus Ny bok: Varför är genus och organisation viktigt? 2016-06-17 Viktiga innovationer kan gå förlorade om inte genus och organisation finns med när samhället planerar för innovationssatsningar, skriver Susanne Andersson, i ett kapitel publicerat i boken Sveriges entreprenöriella ecosystem – företag, akademi, politik, tillsammans med Elisabeth Sundin, och Karin Berglund. De saknar perspektiven genus och organisation i samhällets planering för entreprenörskap och innovation.
 • Ny publikation: Developing ethical competence in healthcare management 2016-04-11 This paper highlights the management level and focuses on how work-integrated learning-processes can enable ethical competence. Ethical competence at the management level is essential both to comply with the constitution and legal requirements regarding healthcare, and so that managers are able to analyse COI and justify their decisions.
 • Ny publikation: Learning behind the curtains - becoming health care assistants in Sweden 2016-04-11 Camilla Thunborg, Department of Education, Stockholm University, has published a research paper in "Diversity and Equality in Health Care" (2016) 13(1). Title: Learning behind the curtains - becoming health care assistants in Sweden.
 • Ny publikation: Designing a Website to Support Students' Academic Writing Process 2016-03-08 Eva Svärdemo Åberg och Ylva Ståhle har tillsammans med Ingrid Engdahl och Helen Knutes Nyqvist publicerat en artikel med titeln: "Designing a Website to Support Students' Academic Writing Process", i tidskriften Turkish Online Journal of Educational Technology.
 • Vocational didactics: Comparative study of Denmark, Germany, Norway, Spain and Sweden 2016-01-21 In a special issue on vocational didactics in the International Journal for Research in Vocational Education and Training (Volume 2, Number 3, 2015), Lázaro Moreno Herrera of the Department of Education, is the editor together with Professor Michael Gessler of the University of Bremen, Germany. He is also a contributor with an own article.
 • Dialog på undantag - samverkan mellan lärarutbildningen och avnämnarna i det svenskspråkiga Finland 2013-10-25 Boken av Staffan Selander, Wieland Wermke och Lena Geijer utgår från ett forskningsprojekt finansierat av Svenska kulturfonden.
 • Att leda mot skolans mål 2013-08-27 Att leda mot skolans mål är en ny bok som belyser kunskapsområdet utbildningsledning.
 • Stad på låtsas 2013-06-26 "Stad på låtsas. Samhällssimulering och disciplinering vid Norra Latins sommarhem 1938-1965" är en ny publikation av Joakim Landahl som handlar om ett sommarlovsläger för läroverkspojkar.
 • Mentorskap i skola och förskola 2013-04-04 "Mentorskap i skola och förskola", av Ylva Ståhle och Agneta Bronäs, är en ny antologi som diskuterar vad det kan innebära att stödja, utveckla och bedöma nyutbildade lärare under deras första tid i yrket. Den beskriver också balansen mellan att vara mentor som kollega och bedömare, samt vilket ansvar man har som rektor och förskolechef under introduktionsåret.

Sök personal

Namn:

KONTAKTUPPGIFTER

Postadress
Institutionen för pedagogik och didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Frescativägen 54, Frescati, Stockholm
Frescativägen 50, (med taxi)
____________________________________________________________

Leveransadress
Frescativägen 54, plan 4
114 18  Stockholm

Faktureringsadresser

Svensk leverantör:
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Utländsk leverantör:
Institutionen för pedagogik och didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Obs! Glöm inte be leverantören skriva 306 samt ditt namn som beställare på fakturans referensfält
___________________________________________________________

Organisationsnummer
Stockholms universitets organisationsnummer: 202100-3062
VAT-nummer: SE202100306201
____________________________________________________________

Telefon
08-16 20 00 (vxl)
E-post
Utbildning: studieinfo.edu@su.se
Allmänt: info@edu.su.se