Projektet handlar om Sfx som står för svenska för yrkesutbildade och baseras på ett samarbete och en överenskommelse mellan samtliga kommuner i Stockholms län, kommunernas medlemsorganisation Storstockholm och Länsstyrelsen I Stockholm. Sfx innebär intensiva svenskstudier i kombination med olika insatser som förmedlar hur yrkesområdet fungerar i Sverige. Målgrupp är nyanlända med akademisk eller praktisk utbildning alternativt yrkeserfarenhet.

Målet med projektet är att undersöka om och hur utbildningsformen Sfx främjar nyanländas integration i det svenska samhället och arbetslivet genom att tillvarata deltagarnas kompetenser.

Projektet pågår 2020-2021. 

Projektbeskrivning