Det beviljade forskningsprojekt vid Jönköping University heter System för ledarskapsutveckling och handlar om hur organisationer kan arbeta mer systematiskt med att stödja och utveckla processer för ledarskap. Kärnfrågan är att undersöka hur organisationer kan skapa hållbara system för ledarskapsutveckling som både bidrar till att organisationer når sina mål och att de kan hantera ständiga förändringar.

– Det är fantastiskt att få till så många synergier med ett projekt. Företag behöver gå från enskilda ledarkurser till robusta och hållbara system för ledarskapsutveckling. Vid JU behöver vi gå från utspridda projekt till en systematisk satsning på forskning om verksamhets- och ledarskapsutveckling vid hela högskolan. Med gemensamma krafttag bidrar vi till forskningsfronten genom att skapa spetskunskap och kompetens inom detta, säger Sofia Kjellström, professor i kvalitetsförbättring och ledarskap samt forskningsledare vid Jönköping University (JU).

Gunilla Avby, docent i pedagogik vid Stockholms universitet, deltar i forskningspojektet, tillsammans med Ingela Bergmo-Prvulovic, Högskolan för lärande och kommunikation och Annika Engström, Tekniska högskolan, Jönköping.

Läs mer på Jönköping University

Kontakt

Gunilla Avby, docent i pedagogik, Stockholms universitet

Sofia Källström, professor i kvalitetsförbättring och ledarskap, Jönköping University.