Åsa Sundelin har tilldelats priset årets vägledare 2016.
Åsa Sundelin har tilldelats priset årets vägledare 2016.

Åsa Sundelin har sin bakgrund inom området karriärutveckling och vägledning och har sedan 1999 varit verksam som lärare och undervisat främst inom området karriärvägledningens teori och metod på grund- och masternivå. Hon har också varit kursansvarig för fristående kurser inom karriärvägledning, vägledning i ett mångkulturellt samhälle, grupphandledning, professionella samtal med mera.

Åsa Sundelin har därutöver genom åren genomfört en mängd uppdragsutbildningar som utbildare och föreläsare, såväl inom området studie- och yrkesvägledning som professionella samtal för lärande och utveckling i en vidare mening som exempelvis utvecklingssamtal, ledarskap och handledning. Uppdragsgivare har varit bl. a enskilda skolor, kommuner, verksamheter och myndigheter som t ex Skolverket, Posten, Trygghetsrådet och KTH. Åsa arbetar även med professionshandledning, främst med studie- och yrkesvägledare men också med lärare.

Det finns också ett internationellt intresse och Åsa Sundelin har genomfört uppdragsutbildning i Tjeckien och medverkat i lärarutbyten med University of Dodoma, Tanzania. Hon deltar även i internationella nätverk inom karriärvägledningsområdet och är sedan några år medlem av Etiska rådet i Sveriges Vägledarförening.

"Att skapa framtid" är titeln på Åsa Sundelins avhandling i pedagogik.
"Att skapa framtid" är titeln på Åsa Sundelins avhandling i pedagogik.

Åsa Sundelins avhandlingsarbete tog sin utgångspunkt i de samhällsförändringar som migration innebär och vägledande samtals roll i att stödja individer i att forma sina liv i Sverige.

Läs mer om Åsa Sundelins avhandling ”Att skapa framtid – En analys av interaktionen i studie- och yrkesvägledande samtal med unga i migration”, här

Se aktuell film där Åsa Sundelin talar på UHÄs konferens: "Högskoleutbildade på flykt – hur tar lärosäten emot dem?", 28 oktober 2016 i Stockholm här

Publiceringar i Diva