Kontakt

Ledning, studierektorer och programansvariga

Ledning: Institutionen leds av prefekt, ställföreträdande prefekt, biträdande prefekt och en institutionsstyrelse.

Ledningsgrupp: För ledning av det löpande arbetet svarar ledningsgruppen som utöver prefekt, ställföreträdande och biträdande prefekt inrymmer administrativ chef samt studierektorer med samordningsansvar.

Utbildning: För varje större utbildningsprogram finns en programansvarig med särskilt ansvar.

Forskare/lärare

Här presenterar våra forskare/lärare sin aktuella forskning och du hittar också deras akademiska titel och kontaktuppgifter, samt foto.

Doktorander

Vid institutionen finns för närvarande drygt 40 aktiva doktorander. Här presenterar de sina projekt.

Administrativ personal

KONTAKTUPPGIFTER

Postadress
Institutionen för pedagogik och didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Frescativägen 54, Frescati, Stockholm
Frescativägen 50, (med taxi)
____________________________________________________________

Leveransadress
Frescativägen 54, plan 4
114 18  Stockholm

Faktureringsadresser

Svensk leverantör:
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Utländsk leverantör:
Institutionen för pedagogik och didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Obs! Glöm inte be leverantören skriva 306 samt ditt namn som beställare på fakturans referensfält

Stockholms universitet använder e-faktura: www.su.se/fakturainformation
___________________________________________________________

Organisationsnummer
Stockholms universitets organisationsnummer: 202100-3062
VAT-nummer: SE202100306201
____________________________________________________________

Telefon
08-16 20 00 (vxl)
E-post
Utbildning: studieinfo.edu@su.se
Allmänt: info@edu.su.se