Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

 

Länk till utlysningarna

Doktorander i pedagogik (2)

Doktorand i pedagogik (1)
Utlysningen gäller en doktorandanställning inom projektet Hemtjänst för personer med demens i Sverige: utmaningar för hemtjänstmottagare och hemtjänstpersonal med skilda språkliga och kulturella bakgrunder.

Hög kvalitet på forskarutbildning i pedagogik

Forskarutbildning i pedagogik fick omdömet hög kvalitet i en utvärdering av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som gjorts under våren 2018. Bland de styrkor som lyfts fram är den starka forskningsmiljön på institutionen. Forskningsmiljön beskrivs som dynamisk och utvecklingsorienterad. Läs om utvärderingen här