Futuristisk skolbyggnad
Designing the school of tomorrow.

 

Vilka roller har utopier och utopiska tanketraditioner spelat inom pedagogik och utbildning under 1900-talet? Heldagssymposium med forskare från pedagogiska och historiska discipliner i samarrangemang mellan Stockholms universitet och Södertörns högskola.

Program

10.00-10.15 Inledning.

10.15-10.45 Annika Ullman: Den pedagogiska skandinavismen.

10.45-11.15 Emma Vikström: ”Världen om hundra år”. Pedagogisk utopi och dystopi hos Ellen Key kring sekelskiftet 1900.

Kaffe

11.30-12.00 Inga Sanner: Om att få kunskap om sig själv.

12.00-12:30 Synne Myreböe: Upplysning på nytt. Waldorfskolan och tregreningstanken.

Lunch

13.30-14.00 Daniel Lövheim: Direktdemokratins gränser. Experimentgymnasiet 1969–1975.

14.00-14.30 Michael Godhe: Ett ”envist ogräs vid kulturstråkens dikesrenar”. Om science fiction som pedagogiskt verktyg.

Kaffe

15.00-15.30 Shamal Kaveh: Utopins privatisering och hopplöshetens pedagogik. Om nyliberalism och humankapital.

15.30-16.00 Joakim Landahl: Från kriskommission till Europas bästa skola. Moderaternas skolpolitik mellan utopi och dystopi 1989–1991.

16.00-16.30 Anders Burman leder avslutande diskussion.