Delat ledarskap med eget mandat: Att organisera för lärprocesser, samarbete och delaktighet

Anmälan: http://cghrm.gu.se/aktuellt/e/?eventId=70136544602

Delat ledarskap mellan chefer är ett alternativt sätt att organisera ledningsfunktioner. Det öppnar också för möjligheter att i hela verksamheten organisera för lärprocesser, samarbete och delaktighet.

Pågående forskning och utveckling i Södertälje kommun rör en innovativ ledningsmodell där ledningsansvaret nu delas mellan två likställda personer med egna beslutsmandat. Förskolechef eller rektor har vid sin sida en likställd enhetschef, som självständigt ansvarar för och fattar beslut i vissa frågor. Två personer tar därmed både eget ansvar för ett visst ansvarsområdet och tillsammans gemensamt ansvar för verksamheten som helhet. Det kallas funktionellt delat ledarskap och är en av flera former av delat ledarskap mellan chefer.

Forskarna Marianne Döös och Lena Wilhelmson berättar om sin forskning om delat ledarskap mellan chefer – såväl potentialer som fallgropar berörs. Förskolechef Susanne Luhmer-Berglund och enhetschef Marie Sidén delar med sig av erfarenheter och lärdomar från praktiken.

Anmälan

Avgift: Seminariet är kostnadsfritt

Anmäl dig här:
http://cghrm.gu.se/aktuellt/e/?eventId=70136544602

Anmälan är obligatorisk. Deltagar- antalet är begränsat. Sista dag för anmälan är 1 november.

Avanmälan görs via bekräftelsemailet. Om det sker senare än två arbetsdagar före seminariet eller om anmäld deltagare uteblir tas en avgift ut på 500 SEK exkl moms.

Lokal och kontakt

Plats: Högbomsalen, Geovetenskapernas hus, Svante Arrhenius väg 8-12, Stockholm.

Kontakt: Lotta Stern,
lotta.stern@sociology.su.se

Program

Konferensprogram
14.00-14.30 Registrering och fika

14.30-14.35 Inledning av Karin Allard, Centrum för global HRM

14.35-15.35 Delat ledarskap med eget mandat
Marianne Döös, professor i pedagogik
Lena Wilhelmson, docent i pedagogik

15.40-16.25 Delat ledarskap i praktiken
Susanne Luhmer-Berglund, förskolechef
Marie Sidén, enhetschef

16.25-17.00 Avrundning och avslutning

Arrangör

Centrum för global human resource management drivs av Företagsekonomiska institutionen vid Handelshögskolan och Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, tillsammans med samarbetspartners från näringsliv, offentliga organisationer och Sveriges HR Förening. För mer information, cghrm.gu.se.