Anmälan (namn + institution): https://doodle.com/poll/9rxsh35dsg7gxfrp

Utsmyckning på Universitetets tunnelbanestation.
Utsmyckning på Universitetets tunnelbanestation. 

Forskning om mänskliga rättigheter bedrivs vid flera institutioner på Stockholms universitet. Det här är höstens första profilseminarium som ges av Områdesnämnden för Humanvetenskap. Det handlar om mänskliga rättigheter och syftet är att visa pågående forskning och illustrera olika vetenskapliga ingångar och perspektiv på temat.

Vid seminariet kommer varje forskare att presentera sin forskning på fem minuter.

Sen bjuds det på kaffe och chans att prata med de andra deltagarna. 

Med tanke på att FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna fyller 70 år 2018 (och deklarationen utgör en tjusig utsmyckning av universitetets tunnelbanestation) kan ett gemensamt projekt inför nästa år vara att arrangera en öppen seminarieserie om mänskliga rättigheter under nästa år.

Om det och annat pratar vi den 11 oktober! Välkomna!

Inbjudna forskare

  • Rebecca Adami, FD (Institutionen för pedagogik och didaktik),
  • Ludvig Beckman, Professor (Statsvetenskapliga institutionen),
  • Jonas Ebbesson, Professor (Juridiska institutionen),
  • Aryo Makko, FD docent (Historiska institutionen),
  • Anna Roosvall, FD docent (Institutionen för mediestudier),
  • Hans Ingvar Roth, Professor (Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier),
  • Karin Åhman, FD docent (Juridiska institutionen)